Hakkımızda

HAKKIMIZDA

2011 yılından bu yana eğitim sektöründe faaliyet gösteren DataPlus Eğitim Bilimleri Akademisi kamu ve özel kurumların yalnız eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamakta,aynı zamanda Danışmanlık hizmetini de üstlenmektedir.Kurumların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan özgün eğitim içerikleri sektörde kendine önemli bir yer bulmuştur. Kurumsal Yeniden Yapılanma ana başlıkları altında her türlü Kişisel Gelişim , Bilişim ve Mesleki eğitim modülleri ile beraber firmaların kendilerini eksik gördükleri uzmanlık alanlarında da hizmet vermekteyiz.

VİZYONUMUZ

Alanında uzman , çağın bilgi ve teknolojisini özümseyen , Kişisel ve Kurumsal eğitim alanında küresel düşünen ve bilimsel teknolojik gelişmelere açık kurumların kendine yaptığı en büyük yatırım olan eğitimin geri dönüşünü en üst seviyeye yükseltmek ,müşteri memnuniyetini daima ön planda tutan ,sektörün öncü ve yol gösteren kurumlarından biri olmak ilk amacımızdır. Bilgi güçtür ve bu gücü kişilerin kendilerine artı katarak kullanmasını amaçlıyoruz.

MİSYONUMUZ

Ülkemizde tüm özel,kamu kurum ve kuruluşlarının dünya çapındaki kalite standartlarına ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırımları için uygun koşulları oluşturarak katma değer sağlamak bilgi,birikim ve deneyimlerimizin paylaşılması ile herkese ve ülkemize katkıda bulunmaktır. En büyük gücün bilgi olduğunun bilincinde hareket ederek DataPlus Eğitim Bilimleri Akademisi değişime ve gelişime açık,çağın gerektirdiği donanımlara sahip,bilgiye her an ulaşılabilen,çalıştığı sektörde birey olarak kendisini yada çalıştığı kurumu dünya standartlarında temsil edebilecek ve kendisine güvenen bireylere sahip bir toplum oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla uluslar arası standartlarda eğitim vermeyi ve öğrenci memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı temel ilke edinmiş bulunmaktayız.

DEĞERLERİMİZ

  • Dürüst çalışma anlayışı ve iş etiğine uygun, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve verdiğimiz sözü yerine getirmek.
  • Kurumsal ve kişisel sosyal sorumluluk bilincimizle, çözümlerimiz ve kaynaklarımızı verimli kullanarak insana, bilgiye, emeğe ve çevreye duyarlı ve saygılı olmak.
  • Sağladığı kurumsal hizmetlerle kurumlara fayda, maliyet ve rekabet avantajı, kişisel ve mesleki gelişim sağlamak, artı değer katmak.
  • İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak.
  • Profesyonel anlayış ve ekip çalışmasına inancımız ile etkin ve hızlı hizmetler sunmak, önerilen ve alınan kararlara sağduyu ile yaklaşmak.
  • Müşterinin talebine uygun yerde, saatte ve zamanda eğitim
  • Kalite garantili eğitim
  • Uzman eğitmen kadrosu
  • Eğitim sonrası destek
  • Kariyer ve istihdam danışmanlığı

© 2014 DataPlus Eğitim Bilimleri Akademisi