Kişisel Gelişim Eğitimleri > Genel Yönetim Eğitimleri
Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim
( 1 Gün )
Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Liderlik
Yönetim Becerilerini
Geliştirme ve Liderlik
( 2 Gün )
Yöneticiler için Etkin İletişim Teknikleri
Yöneticiler için Etkin
İletişim Teknikleri
( 1 Gün )
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Ve Yönetim Becerileri
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Ve
Yönetim Becerileri
( 2 Gün )
Kurum İçi İletişim Ve Kişiler Arası İlişki Geliştirme
Kurum İçi İletişim Ve Kişiler Arası
İlişki Geliştirme
( 2 Gün )
Etkili Takım Yönetimi Ve Takımdaşlık
Etkili Takım Yönetimi Ve
Takımdaşlık
( 1 Gün )
Kurum İçi Etkili İletişim Ve Yazışma Teknikleri
Kurum İçi Etkili İletişim Ve
Yazışma Teknikleri
( 1 Gün )
Kurum Kültürü Yaratma
Kurum Kültürü Yaratma
( 2 Gün )
Stratejik Planlama ve Yönetim
Stratejik Planlama ve Yönetim
( 1 Gün )
 Sözleşme Yönetimi
Sözleşme Yönetimi
( 1 Gün )
" Eğitim içerikleri sizlerden alacağımız bilgilere göre firmanıza özel şekillendirilecektir. "
© 2014 DataPlus Eğitim Bilimleri Akademisi